Behandelmethodes

Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat sommige psychische problemen en/of blokkades in stand worden gehouden door een verkeerd aangeleerd gedachtepatroon. In de behandeling ligt de aandacht op het inzichtelijk maken van die patronen. Maar in sommige gevallen kan de aandacht meer komen te liggen op gedrag; het doen en laten.

 

Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op cliënten. Dit komt mede doordat er in de sessies een grote samenwerking is tussen de therapeut en de cliënt, maar ook het maken van opdrachten draagt er aan bij dat cliënten veel inzicht en tools krijgen. Ik zie vaak dat ‘anders leren denken’ voor een ander gedrag zorgt.

 

Cognitieve gedragstherapie wordt bij veel psychische problemen ingezet o.a. bij angstklachten, specifieke fobieën zoals angst voor spinnen, depressie, relatieproblemen, negatief zelfbeeld, onzekerheid enz.

 

Cognitieve gedragstherapie wordt uitsluitend op maat en in individuele sessies aangeboden.


EMDR

Met deze training worden traumatische ervaringen effectief aangepakt. Onder trauma’s wordt o.a. verstaan: pesterijen in heden en/of verleden, ondergaan van operaties, chronische ziektes, verkeersongelukken, arbeidsongevallen, kleineren op het werk en of school, seksueel misbruik, gijzeling, verkrachting, alle vormen van geweld zien en/of ondergaan, oorlogstrauma’s.

 

Vaak heeft een cliënt het trauma diep in zijn hart begraven, maar bij bepaalde situaties komt dit ineens naar boven in de vorm van flitsen of nachtmerries. Waardoor hij zich op zo’n moment onverklaard slecht gaat voelen. Bij het zien van bepaalde voorwerpen, situaties uit het verleden, beelden, geuren of bepaalde kleding kan de cliënt onrustig worden of zelfs in paniek raken. De herinneringen komen vaak flitsend op en veroorzaken angst, onrust, negatieve gedachten en/of slecht gevoel. Ook kunnen er tegelijkertijd fysieke reactie optreden zoals o.a. trillingen, transpireren, misselijkheid, slecht slapen.

 

De EMDR- training zorgt ervoor dat de blokkade in het lichaam veroorzaakt door een trauma vermindert. De cliënt leert op een effectieve wijze de nare gebeurtenissen te verwerken.

Met behulp van de EMDR worden de hersenhelften geactiveerd waardoor de traumabeleving aan een neutraal beeld wordt gekoppeld en het trauma met minder spanning wordt herbeleefd.

 

 


Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken (OW) is gericht op een gewenste toekomst. 

 

Dat betekent o.a. dat de problemen niet meer vanuit de beperking van het probleem gezien worden, maar dat primair, concreet en praktisch gekeken wordt naar hoe mensen eigenlijk doorgaans problemen oplossen en wat ze zelf aan mogelijkheden en vaardigheden hebben. Er is 'een fundamenteel verschil tussen het denken en handelen gericht op het oplossen van problemen en dat wat gericht is op het uitwerken van oplossingen'. Mensen hebben zelf hun hulpbronnen. Voor zover deze mochten ontbreken, hebben mensen wellicht de mogelijkheid om deze te vergroten of te versterken, dan wel de situatie op een oplossingsgerichte manier tegemoet te treden. Zo ligt alle aandacht bij de cliënt zelf. De behandelaar of begeleider heeft tot taak om deze aandacht goed vorm te geven en concreet te helpen focussen op de oplossing.

 

Binnen oplossingsgericht werken staat de samenwerking met de cliënt centraal, hij/zij kent zijn/haar eigen situatie het best. De therapeut sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt zelf verantwoordelijkheid bij het realiseren van de benodigde veranderingen.