Werkwijze

 

Na het maken van de eerste afspraak volgt een kennismakingsgesprek om de klachten en de hulpvraag in kaart te brengen. De therapeut tracht een eerste analyse van de mogelijke problemen in beeld te brengen en er wordt een behandelvoorstel gemaakt die door u eerst geaccordeerd dient te worden.

 

Het behandelplan en uw hulpvragen zijn leidend in de behandeling. De behandeling is op maat en afgestemd (na uw akkoord) met alle betrokkenen. Na elke sessie wordt de tevredenheid van de cliënt gemeten en de behandeling zo nodig bijgesteld. De duur en frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en de gekozen behandeling.

 

Aan het einde van de behandeling volgt een evaluatie met de cliënt en – indien gewenst – met andere betrokkenen. De effecten van de behandeling worden met een voor- en nameting gemeten en de resultaten hiervan worden met de cliënt besproken.

 

Kosten en vergoeding

 

Bent u (of uw kind) jonger dan 18 jaar:

De gemeente is vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg van kinderen en jongeren tot 18 jaar. De financiering en het organiseren van opvoedhulp en psychische zorg komt dan voor rekening van gemeente/woonplaats. Inhoudelijk verandert er voor u en uw zoon/dochter niets. Ook de huisarts of een andere specialist kan uw kind naar ons doorverwijzen.

 

Vanaf 2017 heeft PPL een contract met de gemeentes Zevenaar/Rijnwaarden, Westervoort, Duiven, Doesburg, Arnhem en Rozendaal. U dient dit zelf vooraf af te stemmen met de gemeente en/of uw zorgverzekering.

 

Uiteraard kan – indien gewenst- PPL cliënten ook zonder verwijzing van de huisarts of gemeente behandelen. 

 

Bent u 18 jaar of ouder:

Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of een andere specialist kunt u een vergoeding krijgen vanuit uw basisverzekering. E.e.a. kan ook afhankelijk zijn van uw type verzekering: Natura of Restitutie. Bij een Natura-polis kan het zijn dat slechts een deel van de kosten vergoed worden. U dient dit zelf vooraf af te stemmen met de gemeente en/of uw zorgverzekering.

Kwaliteitsbewaking

 

Om de effectiviteit van de behandelingen te vergroten, volgen de therapeuten elk jaar nascholingen, conferenties en cursussen. Dit om de kennis up-to-date te houden en de nieuwste wetenschappelijke behandelmethoden toe te kunnen passen.

 

PPL is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie (VGCT), Vereniging EMDR Nederland (EMDR), Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

 

De hoogste kwaliteit in de diagnostiek en behandeling wordt geborgd doordat de praktijk PPL aangesloten is bij 4 beroepsverenigingen: NIP, VGCT, EMDR en NVO. PPL is tevens aangesloten bij Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 

PPL houdt om de twee maanden intervisiebijeenkomsten met collega’s uit het vak (intercollegiale coaching).

Voor onze gedragscode en privacyreglement, zie het privacyreglement (linkje onderaan elke pagina).

 

Vertrouwelijkheid

 

Alle gesprekken die binnen PPL gevoerd worden, zijn uiteraard vertrouwelijk. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en informatie aan derden wordt uitsluitend met uw toestemming verstrekt.

 

 

Bent u verhinderd? Bel tijdig af!

 

De zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden alleen als er een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd, bel dan alstublieft tijdig af.

 

Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren zijn afgemeld wordt  € 60,- in rekening gebracht.

 

Voor afspraken op maandag dient u uiterlijk op vrijdag af te melden.


Download
Download hier meer info over vergoedingen en verzekeringen in 2017.
patientenflyer P3NL 2017.pdf
Adobe Acrobat document 1.9 MB