Wat kunnen we voor u doen?

Ik heb last van burn-out, stress, angst, depressie, fobie, dwanggedachtes of vermoeidheid

Wij kunnen u helpen deze problemen te overwinnen. Samen met u zoeken we naar de juiste aanpak, die zo goed mogelijk bij u past. In een korte tijd krijgt u handvatten om om te gaan met deze klachten.Zwanger zijn en bevallen zonder angst of stress

Een zwangerschap is een intensieve en emotionele gebeurtenis

die soms gevoelens als onzekerheid, angst, somberheid of boosheid kan oproepen. Oorzaak hiervan kan soms hormonaal zijn, maar ook onzekerheid over de toekomstige verandering.

 

Ben je in verwachting en blij dat je een kindje krijgt, maar

wordt de blijdschap overschaduwd door de aanwezige angst, onzekerheid, stress en spanning voor zwangerschap/ bevalling? Voel je je gespannen, ben je bang voor de bevalling of heb je eerder een zware bevalling meegemaakt?

 

Dan kunnen wij je helpen met een training, zie voor verdere

details onderstaande flyer. In kleine groepen of individueel kunnen wij – met behulp van wetenschappelijke methodes – je helpen hiermee om te gaan.

 

Ook kunnen we een postnatale depressie behandelen. 

Download
Flyer Bevallen zonder angst
Flyer training PPL bevallen zonder angst
Adobe Acrobat document 427.9 KB


Werkgerelateerde klachten

Wij kunnen u oa. helpen in de volgende gevallen:

 

 • U heeft last van stress en/of vermoeidheid
 • Uw werk veroorzaakt ontevredenheid, hierdoor ontstaat ziekte, somberheid, slaapproblemen en/of andere lichamelijke klachten
 • U piekert over uw werk
 • U vindt dat u onvoldoende voor uzelf opkomt of u heeft moeite moeite om grenzen te stellen of 'Nee' te zeggen
 • U heeft moeite om het woord te nemen in een groep
 • U heeft moeite om zaken bespreekbaar te maken
 • U haalt (te) weinig voldoening uit uw werk en/of voelt zich niet uitgedaagd. 
 • U kunt niet opschieten met uw leidinggevende en/of collega's
 • U vindt zichzelf te weinig effectief. U doet te lang over uw werkopdrachten of raffelt deze juist af. 
 • U zit voor uw computer en u komt maar niet verder.


Ik heb iets naars meegemaakt waar ik last van heb

Het beleven van een gebeurtenis zoals oa. overlijden van een naaste , gepest worden, zien of beleven van een ongeluk, nare ervaringen uit de jeugd of angst voor bv. vliegen kan leiden tot een traumatische ervaring.

 

Soms wordt het trauma opgeroepen bij het zien van bepaalde voorwerpen, situaties uit het verleden, beelden, geuren of bepaalde kleding de cliënt kan dan in paniek raken. De herinneringen komen vaak flitsend op en veroorzaken angst, onrust, negatieve gedachten en/of slecht gevoel. Ook kunnen er tegelijkertijd fysieke reactie optreden zoals o.a. trillingen, transpireren, misselijkheid, slecht slapen en/of hartkloppingen.

 

De EMDR-behandeling zorgt ervoor dat de blokkade in het lichaam veroorzaakt door een trauma vermindert. De cliënt leert op een effectieve wijze de nare gebeurtenissen te verwerken.

Met behulp van de EMDR worden de hersenhelften geactiveerd waardoor de traumabeleving aan een neutraal beeld wordt gekoppeld en het trauma met minder spanning wordt herbeleefd. 

 

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden, maar worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. 

EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode gericht op het ‘desensitiseren’ – ofwel verzwakken – van herinneringen aan nare gebeurtenissen die aanleiding geven tot een psychische klacht of aandoening. De effectiviteit van EMDR voor posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS, is in verscheidene gerandomiseerde, gecontroleerde studies vastgesteld. (Bron: www.emdr.nl)

 


Ik ben ongelukkig of niet tevreden in mijn relatie

Je houdt van elkaar maar je merkt dat het niet meer zo goed tussen jullie loopt, dat je de ander niet meer kan bereiken. Soms heb je ruzie met elkaar, maar soms lijden jullie beide in stilte. Dan is er geen ruzie, maar er is ook geen warmte en begrip voor elkaar. De relatie is vastgelopen en jullie weten niet hoe verder. 

 

Enkele voorbeelden van mogelijke problemen:

 • Voel je je niet begrepen?
 • Voel je je niet gehoord?
 • Voelen jullie je eenzaam in de relatie?
 • Er is een derde in het spel
 • Zijn jullie bang elkaar kwijt te raken?
 • Staan jullie geruime tijd in de 'overlevingsstand'?
 • Hebben jullie veel ruzies of juist helemaal geen ruzies?
 • Of leven jullie juist langs elkaar heen?
 • Vind je dat je alles alleen moet doen?

Dan kan PPL u helpen met relatietherapie.  
Cognitieve coaching

Herkent u één (of meer) van deze dilemma’s

 •      Ik denk altijd dat een ander beter of slimmer is.
 •      Je voelt je geremd in sociale contacten en/of vermijdt deze
 •      Ik denk dat ik te dik of te dun ben.
 •      Ik weet niet wat mijn sterke kanten zijn en hoe ik deze optimaal kan inzetten
 •      Ik laat volgens mezelf of anderen onvoldoende zien wat ik waard ben.
 •      Ik heb vaak conflicten met anderen terwijl ik dat niet wil.
 •      Ik heb het gevoel dat ik niet serieus wordt genomen.
 •      Ik heb angst om anderen teleur te stellen.
 •      Ik vind het moeilijk om mijn grenzen te bewaken.
 •      Ik denk ‘nee’, maar zegt altijd ‘ja’.
 •      Ik heb een conflict en het lukt me niet deze op te lossen.
 •      Ik maak vaak plannen, maar kom er niet aan toe om die te realiseren.
 •      Het lukt me niet om anderen van mijn ideeën te overtuigen.

 

Hoe kunnen wij u hierbij helpen?

In de cognitieve coaching staat uw eigen gedrag, mindset, gevoel en geluk centraal. Met  coaching ga we deze aspecten beïnvloeden en om er zo voor te zorgen dat u beter met uw dilemma’s  beter om leert te gaan. Om u zo optimaal mogelijk te helpen, zetten we (indien nodig) uiteraard ook andere methodieken in.

 

De cognitieve coaching in onze praktijk is meestal individueel en op maat gesneden.

We maken geen onderscheid tussen privé- en werksituaties omdat deze elkaar beïnvloeden. Als coach helpen we u de balans te vinden tussen die beide werelden. We geven ook adviezen m.b.t. het handelen op uw werk.  U leert effectiever gedrag aan door u te verdiepen in uzelf, te ontwikkelen en door het verbeteren van uw eigen gedrag in verschillende situaties.

 

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Het is van groot belang dat u zich goed en veilig bij ons voelt. Dat gevoel is van groot belang voor het effect van de coaching. Als u besluit om bij ons de coaching te gaan doen, dan ga we samen uw vragen in beeld brengen. Van daaruit maken we een analyse van uw huidige situatie. Samen met u maken we een plan met concrete ontwikkeldoelen. Deze worden elke bijeenkomst besproken. De coaching wordt beëindigd als u van mening bent dat de ontwikkeldoelen in voldoende mate behaald zijn. Uiteraard bepaalt u dat moment.

Optioneel

Wilt u laten vaststellen of u een stoornis heeft als bv. ADHD of ADD, dan kunnen we een aantal testen afnemen. Ook als u wilt weten of een opleiding op bv. HBO-niveau  voor u haalbaar is, kunnen we een intelligentietest afnemen. 

Alles wordt vertrouwelijk behandeld en alle uitslagen van de testgegevens zijn uw eigendom en zonder uw toestemming  wordt geen informatie aan derden verstrekt.

 

Wat kunt u leren en welke doelen kunt u realiseren?

In deze cognitieve individuele coaching op maat kunnen de volgende doelen behaald worden. Dit uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke vraag en leerdoelen:

 •          U krijgt inzicht in uw kwaliteiten en competenties;
 •          U heeft inzicht in uw oplossingsvaardigheden;
 •          U krijgt inzicht in uw communicatie naar anderen;
 •          U krijgt inzicht in uw valkuilen in relatie tot uw collega’s, kinderen en/of partner;
 •          U bent in staat om uw leven beter vorm te geven zowel privé als beroepsmatig;
 •          U leert hoe u uw aandacht bewust richt op dat wat u wilt bereiken;
 •          U hebt meer zicht op uw kansen en mogelijkheden;
 •          U heeft meer zelfvertrouwen.

 

Als je niet in jezelf gelooft

kun je dat ook niet van anderen verwachten