PPL kan ook behandelingen uitvoeren in de Poolse taal, heeft dus een poolssprekende / poolstalige psycholoog in dienst. Hieronder een tekst die aan potentiële Poolse klanten uitleg geeft.   

 

 

Polski psycholog / psycholog holandia

 

Szukasz doświadczonego i sprawdzonego psychologa? Dobrego specjalisty od problemów psychologicznych osób dorosłych, młodzieży, dzieci, rodzin lub par?

 

Psychologen Praktijk Lawro oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologicznej w srodku Holandii.

Pani Susanne Lawro posiada wieloletnie doświadczenie terapeutyczne w pracy z osobami dorosłymi, dziecmi i mlodzieza. Jest wyspecjalizowana w:

 • w leczeniu zaburzeń lękowych: lęku panicznego, lęku społecznego, lęku uogólnionionego, lęku o zdrowie 
 • prowadzi terapię w leczeniu fobii (w tym lęku przed lataniem oraz innych fobii prostych i złożonych),
 • lęku powstałego na skutek przeżytej traumy EMDR: wypadki komunikacyjne, nagłe zdarzenia losowe
 • Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji rowniez pracuje jako superwizor dla psychologow w Holandii.

Jeżeli oprócz rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej chciałbyś/chcialabys też lepiej poznać i zrozumieć siebie (swoje uczucia, myśli i zachowania), nauczyć się łatwiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi w Twoim otoczeniu, poznać przyczyny swojego cierpienia i niepokojących. Forma pomocy jest szczególnie skuteczna jeśli podejrzewasz u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), uzależnienie, kłopoty w relacyjne, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywasz zespół stresu pourazowego.

W zależności od potrzeb i charakteru przeżywanej trudności, oferujemy: pomoc psychologiczna krótkoterminową obejmującą od kilku do kilkudziesięciu spotkań i stosowaną głównie w celu rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji życiowej, lub pomoc długoterminową, której czas trwania uzależniony jest od ustalonych wspólnie z terapeutą celów terapii i związana jest głównie z odkrywaniem problemowych obszarów, które negatywnie wpływają na nasze funkcjonowanie, a także poszukiwaniem aspektów które można zmienić, żeby poprawić sobie jakość życia.

Rozpoczęcie pomocy psychologicznej zawsze poprzedzone jest konsultacją z psychologiem. Jej celem jest rozpoznanie konkretnych problemów i zorientowanie się w Twojej ogólnej sytuacji życiowej. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

 • leczeniu depresji
 • pracy z niską samooceną
 • problemami w relacjach
 • radzeniem sobie ze stresem
 • zaburzeń osobowości.

Diagnoza Dzieci i Młodzieży

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)
 • zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
 • zaburzenia odżywiania się (kompulsywne objadanie się, otyłość,)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy psychologiczne/emocjonalne

Terapia Rodzin

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej/psychiatrycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Terapia EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR – nazwa ta najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych” i choć nie jest to tłumaczenie w pełni adekwatne, to jak do tej pory nikt nie zaproponował niczego bardziej trafnego.

Czasopismo "EMDR - Badania i praktyka"

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) od kilkudziesięciu już lat niezwykle prężnie rozwija się na terenie całego świata. Odkryta i opracowana przez Francine Shapiro - bazuje na opracowanym przez nią Modelu Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji (Adaptive Information Processing Model). Terapię EMDR początkowo wykorzystywano głównie do pomocy osobom, u których zdiagnozowano PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), dziś, dzięki niej, tysiące psychoterapeutów są w stanie pomóc osobom o bardzo szerokim spektrum problemów i zaburzeń psychicznych. Co roku dziesiątki badań odkrywają procesy zachodzące w trakcie terapii oraz potwierdzają efektywność działania tego podejścia terapeutycznego.http://www.emdr.com.pl/?id=2&